שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מלכות ודמוקרטיה, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 29 דקות, (MP3, 10MB).
שיעור ג':
חלק 1, 25 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 24 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ד', אלול תשס"ח, 82 דקות (MP3, 15MB).
שיעור ה', תשס"ט, 79 דקות, מרכז מחניים (MP3, 29MB).
שיעור ו', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"א באדר א' תשע"א, 52 דקות.
חלק 2, ט"ז באדר ב' תשע"א, 54 דקות.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)