שיעורים נפרדים:

שיעור א', ו' באדר ב' תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב' - נקמה ומחיית עמלק, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג' - מצוות מחית עמלק, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד' - מצוות מחית עמלק, תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ה', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ו', י' בטבת תשס"ז, 49 דקות, מכון מאיר, יום עיון לעשרה בטבת (אודיו ווידאו).

שיעור ז' - מגילת אסתר והפרשיות על עמלק בתורה, פורים תשע"ה, 1 דק' (וידאו).

שיעור ח' - מלחמת עמלק, אדר תשע"ה, 1 דק' (וידאו).

שיעור ט' - עמלק מופיע בדרך, 3 דקות, אב תשע"ה (וידאו).