מצוות המילה וירושת הארץ

י"א בשבט תשע"ג

שאלה:

אם הטעם המרכזי של המילה הוא ירושת הארץ אזי מדוע לא כל העם לא נימול לפני כיבוש הארץ? כמו כן מדוע אם כן מלו עצמם ביציאה ממצרים?


תשובה:

כולם מלו בגבעת הערלות. ביצי"מ סברו שייכנסו מיד לארץ.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)