עזרא הסופר ושינוים בתורה

כ"ז בטבת תשע"ג

שאלה:

האם העובדה שעזרא הסופר שינה את כתב התורה לאשורית אינה מהווה חשש למקוריות הגירסה האמיתית של התורה? שכן, יבוא הטוען ויטען שעזרא הכניס גם שינויים בתוכן עצמו שבתורה?


תשובה:

גם אם הוא לא היה משנה את הכתב ניתן לטעון זאת. הלוא עצם העובדה שאין בידך הספר שכתב משה, וכל מה שיש בידינו הוא העתקות, נותן מקום לטענה זו. אלא כשם שאנו סומכים על מסורת האומה שעזרא שינה את הכתב, כך אנו סומכים על אותה מסורת שהוא לא שינה את התוכן.