הרב אורי שרקי

יתרו - עשרת הדברות, הפירוש של פילון האלכסנדרוני


הקלטת וידאו