שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א':
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 24 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב' - הרב קוק על "אנכי ה' אלהיך", תשע"א. 33 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 12MB).
שיעור ג' - מהות עשרת הדברות, ג' בסיון תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד' - עשרת הדברות, הפירוש של פילון האלכסנדרוני, תשע"ג, 23 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)