שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א':
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 24 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב' - מהות עשרת הדברות, ג' בסיון תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - עשרת הדברות, הפירוש של פילון האלכסנדרוני, תשע"ג, 23 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (וידאו).