שיעורים בבית הספר "מעלה", תשס"א. להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3, הועברו מקלטות):
שיעור 1 - תורה ופילוסופיה (62 דקות, 22MB).
שיעור 2 - תורה ופילוסופיה (75 דקות, 27MB).
שיעור 3 - ראיה ושמיעה (78 דקות, 28MB).
שיעור 4 - אומנות יהודית (77 דקות, 27MB).
שיעור 5 - האגדות על תשובה ממסכתות עבודה זרה ומנחות (60 דקות, 21MB).
שיעור 6 - האגדות על רבי ואנטונינוס ממסכת סנהדרין, דף צ"א, עמוד ב' (74 דקות, 26MB).
שיעור 7 - שיר מרובע (66 דקות, 24MB).