שיעורים בבית הספר "מעלה", תשס"א. (קבצי MP3, הועברו מקלטות):

שיעור 1 - תורה ופילוסופיה (62 דקות, 22MB).

שיעור 2 - תורה ופילוסופיה (75 דקות, 27MB).

שיעור 3 - ראיה ושמיעה (78 דקות, 28MB).

שיעור 4 - אומנות יהודית (77 דקות, 27MB).

שיעור 5 - האגדות על תשובה ממסכתות עבודה זרה ומנחות (60 דקות, 21MB).

שיעור 6 - האגדות על רבי ואנטונינוס ממסכת סנהדרין, דף צ"א, עמוד ב' (74 דקות, 26MB).

שיעור 7 - שיר מרובע (66 דקות, 24MB).