שיעורים נפרדים:

שיעור א' - אהבת ישראל, ט' בכסלו תשנ"ד, 29 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ב', ט' באייר תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ג' (קבצי MP3):
חלק 1, 26 דקות (9MB).
חלק 2, 21 דקות (8MB).
חלק 3, חסר סוף ההקלטה. 25 דקות (9MB).

שיעור ד' - אהבת ישראל, סיון תשס"ח, 44 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ה', כ"ב בשבט תשע"ב, 55 דק', מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ו', ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ז' - אהבה, ניסן תשע"ה, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).

שיעור ח' - מצוות התוכחה, מלבי"ם על "ואהבת לרעך כמוך", ט' באייר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דק' (MP3, 9MB).

שיעור ט' - אהבת ישראל, חב'"ד והרב קוק, דיון בין הרב לבין הרב משה ויינר, תמוז תשע"ח, 80 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 28MB).

שיעור י', תמוז תשע"ח, ישיבת ישל"צ, י-ם, 48 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 28MB).