שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 27 דקות, טכניון (MP3, 10MB).
שיעור ב', 62 דקות (MP3, 22MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)