שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - דעה ודיבור, תקשורת בין זוגית, כסלו תשס"א, חיפה, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', ט' באדר תשס"ו 69 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ד', כ"ח בתשרי תשס"ח, 60 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ה' - המשפחה הישראלית ומרכיביה, ח' בטבת תש"ע, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו ואודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)