שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ו, 58 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשנ"ח, 53 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', תש"ס, 66 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).
שיעור ד', י"ב בטבת תש"ס, 39 דקות, (MP3, 9MB).
שיעור ה':
חלק 1, 57 דקות (MP3, 20MB).
חלק 2, 51 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ו' - ערוץ תכלת:
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 27 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ז', תשס"ט, מרכז מחניים, 82 דקות (MP3, 30MB).
שיעור ח', כ"ז באייר תש"ע, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו).