הרב אורי שרקי

סדר הפרשיות בתפילין - וידאו

מתוך מסכת מנחות, דף ל"ד, עמוד ב'

בית כנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ג


הקלטת וידאו


כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)