בנות צלפחד

י"ט בתמוז תשע"ג

שאלה:

הסברת שכפי שיש עשרה דורות מאדם ראשון עד נח ועשרה מנח עד אברהם, כך עשה דורות מאברהם עד בנות צלפחד. אלא שהחשבון הוא:

עשרה דורות מאדם עד נח – ונח הוא דור עשירי.

עשרה דורות מנח עד אברהם (11 דורות כולל נח ואברהם) – ואברהם הוא הדור ה- 20.

עשרה דורות מאברהם עד הבנות (10 דורות) – ובנות צלפחד הן הדור ה- 29.

כלומר: לא קונסיסטנטי.

אני טועה במנין או בהבנה?


תשובה:

אפשר לספור את נוח לכאן ולכאן. "בדורותיו" כתיב.