מה ההסבר העמוק לאיסור בשר וחלב?

כ"ז בתמוז תשע"ג

שאלה:

מה ההסבר העמוק לאיסור אכילה, בישול והפרדה של בשר וחלב?


תשובה:

בשר הוא רצח מותר. חלב הוא גזל מותר. אבל יש הפרש מוסרי גדול בין רצח לגזל ולכן אי אפשר להשכין אותם ביחד.