יסורי איוב

כ"ז בתמוז תשע"ג

שאלה:

באחד משיעורי הרב בספר איוב הועלת טענה של איוב ש"הרי הקב"ה הוא זה שנתן לי את הכח לחטוא, את יכולת הבחירה, אז מדוע הוא מעניש אותי, זה ממש אכזרי! (הוספה שלי)" (בטענותיו ה"ציניות" במענה הראשון לבלדד).

גם אם נראה את העונש לא במובן הילדותי של המילה אלא במבט של תוצאת המעשים, כמין "טבע רוחני" עדיין השאלה עומדת.

הרב לא התייחס לטענה זאת ומכיוון שהיא מטרידה גם אותי אשמח אם הרב יוכל לענות עליה.


תשובה:

התשובה היא שיסורי איוב אינם עונש כלל וגם לא תוצאה טבעית רוחנית של מעשיו, אלא תולדה של ההכרח לשנות את זהותו, עד שייפתח לשמיעת דבר ה'.