שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ט, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב' - הקרע בחברה הישראלית, 10 דקות (MP3, 4MB).

שיעור ג' - פנים אל פנים, 67 דקות (MP3, 23MB).

שיעור ד' - בין קירוב רחוקים לקירוב לבבות, 49 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ה' - טוב לחיות ביחד (באותה שכונה)?, תמוז תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 9 דקות (וידאו).

שיעור ו' - מלחמת אזרחים, תשרי תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 15 דקות (וידאו).

שיעור ז' - אהבת חינם, כיצד?, ז' באב תשע"ט, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).