שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - רבי יהודא אשכנזי (מניטו) על עבודה זרה, תשס"ד, 32 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)