שיעורים נפרדים:
שיעור א', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיחה ב', כסלו תשע"ט, 5 דקות (אודיו).