הרב אורי שרקי

נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידהשיעורים נפרדים:

שיעור א' - תורת הנפש, הושענא רבה תשס"ג, 153 דקות (MP3, 54MB).
שיעור ב' - נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, תשס"ג, 47 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ג' - אחדות הנפש והנשמה, תשס"ו, 56 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ד' - תורת הנפש, תשס"ט, 80 דקות, מרכז מחניים, (MP3, 29MB).
שיעור ה' - השארות הנפש, כ"ג באב תשס"ט, 51 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ו' - גילגול נשמות, ניסן תשע"א, 6 דקות.
שיעור ז' - נשמתו של הצדיק, סיון תשע"א, 4 דקות.
שיעור ח' - נפש, רוח, נשמה, תשרי תשע"ב, 5 דקות.
שיעור ט' - רבי יהודה הלוי ורמב"ם על מהות הנפש והשארותה , תשע"ד, כולל "ארץ חמדה", 56 דקות (MP3, 20MB).
שיעור י' - רבי יהודה הלוי ורמב"ם על השארות הנפש, חלק א' , תשע"ד, כולל "ארץ חמדה", 55 דקות (MP3, 20MB).
שיעור י"א - רבי יהודה הלוי ורמב"ם על השארות הנפש, חלק ב' , תשע"ד, כולל "ארץ חמדה", 52 דקות (MP3, 19MB).
שיעור י"ב - קרבן מנחה, הנפש והנצחיות, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור י"ג - מהות הנפש - נפש, רוח, נשמה, תשע"ו, 3 דקות (1MB).
שיעור י"ד - מהות הנפש - נצחיות הנפש, תשע"ו, 3 דקות (1MB).
שיעור ט"ו - מהות הנפש - "על מנת לקבל פרס", תשע"ו, 3 דקות (1MB).
שיעור ט"ז - נפש, תשע"ז, 49 דקות (MP3, 17MB).