הרב אורי שרקי

הרב אברהם-יצחק הכהן קוק ומשנתו

שיעורים כלליים נפרדיםשיעור א', ג' באלול תשנ"ט, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב' - חמישה נושאים מרכזיים בתורתו של הרב קוק, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד', ג' באלול תשס"א, 91 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 33MB).

שיעור ה', ג' באלול תשס"ה, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ו' - משנת הרב קוק לדורנו, ג' באלול תשס"ו, 49 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', תשס"ט, 71 דקות, מרכז מחניים (MP3, 26MB).

שיעור ח' - מורה הדורות, ב' באלול תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ט' - רואה האורות, ב' באלול תשע"א, 15 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י' - פנים שונות של הרב קוק, אלול תשע"א, 75 דקות (MP3, 27MB).

שיעור י"א, תשע"ב, 56 דקות, מכון אורה (MP3, 21MB).

שיעור י"ב, תשע"ג, מרכז מחניים, 52 דקות (וידאו).

שיעור י"ג - הרב וההוויה, ב' באלול תשע"ד, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י"ד, ג' באלול תשע"ו, ישיבת הסדר קרית שמונה, 35 דקות (וידאו).

שיעור ט"ו, אב תשע"ז, 3 דקות (וידאו).

שיעור ט"ז - הרב קוק כמהפכן, מרחשוון תשפ"א, 7 דקות (אודיו).