שיעורים נפרדים:
שיעור א', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - הגדרת המהר"ל למחלוקת, מכון מאיר, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד', כ"ו בסיון תשס"ז, 3 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ה', כ"ג בסיון תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ו' - מחלוקות ונקודות משותפות, אדר א' תשע"ד, 3 דקות, (וידאו).
שיעור ז' - מהר"ל מפראג על מחלוקות בישראל - מתוך "נצח ישראל", טבת תשע"ה, בה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו).
שיעור ח' - ראיון עם הרב על מחלוקות בין תלמידי חכמים, אדר א' תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 8 דקות (וידאו).