דין התורה בעניין אונס

כ"ח בתמוז תשס"ו, י"ז בחשון תשס"ח

שאלה 1:

דין התורה בעניין אונס נראה על פניו בלתי הגיוני:

א. איזו אישה נאנסת תרצה בכלל להתחתן עם האנס (ידוע שזה תלוי בבחירתה) וזה גם לא נראה בכלל מרתיע לאנס כי הוא יודע שהיא תשנא אותו ולא תרצה להתחתן איתו.

ב. העונש נראה ממש לא רציני (קנס כספי לא כל כך גבוה).

השאלה נובעת מתוך הכרה שמה שכתוב בתורה זה הדבר שאמור להיות הישר ביותר ולכן קשה עלי דין זה.


תשובה 1:

עונש האנס הוא הגיוני מאוד, כי הוא מחנך את האדם לכך שיש אחראיות למעשה האישות, בעוד שהוא סבור שאין השלכות להתקשרותו. בחברה העתיקה סביר מאוד שהאישה תעדיף להינשא לו מאשר להישאר גלמודה כל ימי חייה. כאן לפחות ישוקם מעמדה החברתי, וגם הוא יהיה מוכרח לקיים מערכת יחסים מלאת התחשבות, שכן אין בידו לפרקה. מעבר לכך יש הנחה שהקשר מסתמא לא היה מקרי אלא שקיבל צורה מקולקלת שיש להעלותה משפלותה. ומעשה דינה יוכיח, שהרי ידע יעקב אבינו על מעשהו של שכם בן חמור ועם כל זה ביקש "להסדיר" את הענין, ורק בניו דברו במרמה כדי לנקום את הכבוד הלאומי "כי נבלה עשה בישראל". הקנס שווה לכתובת בתולה. "ההכרה שמה שכתוב בתורה זה מה שאמור להיות הישר ביותר", אינה נראית לי. ההלכות נוסחו לפי הנורמה הערכית של זמן נתינת התורה, שהיא נתון היסטורי ולאו דוקא אידיאלי, ויש בכוחם של חכמים להתאים את הפסיקה לצרכי הדורות, כמו שמצאנו בפרוזבול, קניין משיכה, ועוד. כמו כן ניתן להחמיר בדיני אנסים אפילו בגזירת דין מיתה לפי הצורך.שאלה 2:

מצאנו בתקופת המקרא יחס קיצוני לאונס:
אונס דינה גרר השמדת עיר שלימה.
אונס פילגש בגבעה - מלחמת אחים.
אונס תמר בת דוד - רציחת אמנון ולבסוף מרד ומלחמת אחים.

האם על רקע זה התורה הקלה ביותר באונס פנויה (קנס) כדי ליצור גורם ממתן (ואני מקווה שאינני חוטא בכפירה ח"ו)? האם היום העונש צריך להיות שונה?

מה העונש ע"פ התורה לאונס פנויה בעולה?


תשובה 2:

אפשר לומר שהתורה ממתנת. היום, יהיה תלוי מן הסתם בנסיבות, כתקנת הציבור. אונס פנויה בעולה מתחייב בבושת צער וריפוי.