שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', כ"ג בכסלו תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (MP3, 10MB).