כרובים

ה' באב תשס"ו

שאלה:

מדוע אין הרמב"ם מזכיר בהלכה את הכרובים?


תשובה:

משום שאין מצוה לדורות לעשות כרובים. שהרי בבית שני לא עשו כי נגנז הארון.