הכתוב בתורה והאידיאל

ח' באב תשס"ו וג' בכסלו תשס"ז

שאלה 1 (ח' באב תשס"ו):

הרב כתב בתשובה לשאלה על הענישה על אונס בתורה ש- "'ההכרה שמה שכתוב בתורה זה מה שאמור להיות הישר ביותר', אינה נראית לי." האם הרב יכול לפרט ולהסביר כי בדרך זו ניתן להגיע למקומות שאין אנו חפצים להגיע אליהם כלל. הרי מדובר בדבר ה' שאמור להימצא מעל הזמן ומעל כל תקופה. באותה מידה ניתן לאפשר מצעדי גאווה ולשלול את כל שאר החוקים בטענה שהם נכונים לתקופה שבה הם ניתנו.

תשובה 1 (ח' באב תשס"ו):

כוונתי היא שהתורה מתהלכת עם האדם לחנכו בהדרגה. התורה לא ביטלה את העבדות למרות שהיא פוסלת אותה, משום שהעולם עוד לא היה מוכן לכך. כמו כן התורה חייבה סקילה את מחללי השבתות כדי להדגיש את חשיבות האמונה בבריאת העולם שהשבת מעידה עליה, אע"פ שלמעשה אין אפשרות לבצע את הפסק דין הזה. התורה קבעה שמעות קונות, ואעפ"כ קבעו חכמים שמשיכה קונה כדי שלא יאמר לו נשרפו חיטיך בעליה. מותר מהתורה לשאת מספר נשים ורבינו גרשום אסר את הביגמיה. ועד ועוד.שאלה 2 (ג' בכסלו תשס"ז):

הרב כתב: "כוונתי היא שהתורה מתהלכת עם האדם לחנכו בהדרגה. התורה לא ביטלה את העבדות למרות שהיא פוסלת אותה, משום שהעולם עוד לא היה מוכן לכך".

שאלתי מניין אנו יודעים שהעבדות מצד האמת פסולה? אין כוונת שאלתי לדוגמא זאת בפרט אלא בכלל התורה - מניין אנו שואבים את המצב האידאלי מתוך הכתוב שהרי הוא מנוסח לאותה תקופה?

תשובה 2 (ג' בכסלו תשס"ז):

אנו יודעים את האידיאל מתוך הערכים שבשמם התורה מדברת. למשל, צמצום העבדות ע"י התורה היא ראיה להסתייגות ממנה.