מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ד, 40 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.