מקומות שלא הולכים ע"פ השולחן ערוך

ט' באב תשס"ו

שאלה :

האם יש מקומות שלא הולכים ע"פ השולחן ערוך והולכים נגד ולא מפני שאנו מחמירים? אם כן אבקש מהרב להביא לי דוגמא שכולם מסכימים עליה.


תשובה:

יש הרבה שלא פוסקים כמרן בגון לכולי עלמא לא מברכים "על נטילת ידים" בין שפיכת מים ראשונה לשפיכה שניה לסעודה.