הרב אורי שרקי

נבואה

שיעורים נפרדיםשיעור א', 57 דקות, תשנ"ד (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג' - פילוסופיה ונבואה, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד' - נבואה - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 29 דקות (וידאו).
שיעור ה' - דיון על נבואה עם פרופ' קרלו שטרנגר, אייר תשע"ב, 18 דקות (וידאו).
שיעור ו' - נבואה בימינו, קיץ תשע"ג, 71 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 25MB).
שיעור ז' - נבואת אמת ונבואת שקר, קיץ תשע"ג, 65 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 23MB).
שיעור ח' - חכמה ונבואה, מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית). אודיו (MP3, 1MB).
שיעור ט' - מקומה וחידושה של הנבואה היום:
חלק 1, תשרי תשע"ח, 12 דקות (אודיו).
חלק 2, מרחשוון תשע"ח, 8 דקות (אודיו).
חלק 3, כסלו תשע"ט, 6 דקות (אודיו).
שיעור י' - בין נבואה לפילוסופיה, כ"א בשבט תשע"ח, 48 דקות (וידאו).