האיש שמילא את כרסו

ט' באב תשס"ו

שאלה :

מי הוא האיש שנקרא שמילא את כרסו בש"ס ופוסקים והאים יש כזה בדורנו?


תשובה:

הרמב"ם מסביר את הביטוי הזה כמתייחס למי שיודע את האסור והמותר. יש ב"ה רבים בדורנו שמתאימים להגדרה הזו.