שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג' - הראי"ה קוק על יצר הרע, שיעורים נפרדים.