שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)