הרב אורי שרקי

סוכות (ראש יהודי) - ויקרא, כ"ג-ל"ט

שיעור בראש יהודי, י"ד בתשרי תשס"ח


הקלטת וידאו