ושיעורים נפרדים:

שיעור א' (עם כתוביות בשפות שונות), כסלו תשע"ד, 1 דק' (וידאו).

שיעור ב', כסלו תשע"ה, 7 דק'' ( שתי הקלטות וידאו).