שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 58 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ד', 54 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ה', י"ד במרחשון תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ו', מרחשוון תשנ"ו, 43 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).
שיעור ז', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ח', 34 דקות, טכניון (MP3, 12MB).
שיעור ט', 40 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).