שיעורים נפרדים:

שיעור א', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ד', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ה', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ו', 23 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).

שיעור ז', 40 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).