לשון רבים ב-"ויפח באפיו נשמת חיים"

כ"ד באב תשס"ו

שאלה:

למה כתוב "ויפח באפיו נשמת חיים" (בלשון רבים)?


תשובה:

אם כוונתך בלשון רבים היא על "באפיו", הוא משום שהכוונה לפנים הנקראים אפיים ולא לאף. אם כוונתך על "חיים", הוא משום שהנשמה כלולה מחיי כל העולמים.