לשון רבים ב-"ויפח באפיו נשמת חיים"

כ"ד באב תשס"ו

שאלה:

למה כתוב "ויפח באפיו נשמת חיים" (בלשון רבים)?


תשובה:

אם כוונתך בלשון רבים היא על "באפיו", הוא משום שהכוונה לפנים הנקראים אפיים ולא לאף. אם כוונתך על "חיים", הוא משום שהנשמה כלולה מחיי כל העולמים.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)