הרב אורי שרקי

הסכמה על ספרו של פינחס פולונסקי "התפתחות היהדות בימינו על פי תורת הראי"ה קוק"
ב"ה כ"ח בטבת תשע"ד עיה"ק ירושלים ת"ו

לכבוד ידידי הנכבד ד"ר פינחס פולונסקי, שלום וברכה מרובה.

שמחתני עד מאוד בספרך רב האיכות על התפתחות היהדות לפי משנתו של הרב קוק. ספרך פורס בפני הקורא את מימד החידוש שבמשנתו של הרב קוק, לא כאפולוגטיקה של הדת, ולא כפתיחות הומניסטית מהוססת, כי אם כתוכנית הכרתית שלימה, העשויה לשמש כמנוף לשינוי משמעותי ומעמיק בתפיסה האנושית לכל מרחבי תרבויותיה. השכלת להבליט את הצדדים התובעניים של משנה זו, שאינם נותנים מנוח לשום מגזר של החברה, גם לא זה הדתי-לאומי. כל זאת עשית ללא משוא פנים, מתוך דרישת האמת ואהבת ישראל ואדם, ולמעלה מהכל מתוך אהבת אלוהים המפעמת בנפשך, המנשאת אותך לדרגת האידיאליסטים שבבני אדם, אלה היודעים לבנות עולם חדש מתוך שינויי סדרי העולם החולף. ראויים דבריך להיות מושא התבוננותם של כל חפצי הטוב והיושר.

בשפע ברכות,
אורי שרקי