הרב אורי שרקי

מסכת שבת (דף ל', עמוד א') על דוד המלך ושלמה המלך

אדר א' תשע"ד



הקלטת וידאו