שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קדושת הכהונה וקדושת הזמנים, ט"ז באייר תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב' - מועדים לשמחה, ב' באייר תשס"ז, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג' - איך החיים מנצחים את המוות, ב' בניסן תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד' - הכהן המורם מן החיים, אייר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעור ה' - פרשת המועדים: שותפות ה' והאדם, אייר תשע"ה, 3 דקות (וידאו).

שיעור ו' - כיצד קובעים חגים, ד' באייר תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו).