הרב אורי שרקי

בראשית - "נעשה אדם בצלמנו כדמותינו"

סיכום שיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
"נעשה אדם בצלמנו כדמותינו". רבו הפרשנויות על פסוק תמוה זה שמדבר בלשון רבים. הרקע של האמירה הזאת על רקע הכשלון של הארץ לברוא אדם. יש מדרש שקורא את הפסוק כאילו הוא בלשון עבר (נעשה בעבר). מכניסים להבנת העניין רשימה מעניינת של שותפים לבריאה של הקב"ה את האדם - מלאכים. "ויאמר אלוהים נעשה אדם" - הוא אמר למלאכים שהוא מבקש לברוא אדם.

מיהם המלאכים? המדרש מספר כך: מלאך אחד חסד, השני - אמת, השלישי - צדק והרביעי - שלום. בד"כ השמות קצת שונים - מיכאל, גבריאל וכו' - ופתאום למלאכים שמות של ערכים. מהי המשמעות של הפנייה של הקב"ה אל ערכים לצורך בריאת האדם?

כאשר הקב"ה בורא את האדם הוא פונה למי שעניינו לממש את הערכים האלה, לעשות צדק, חסד, אמת ושלום. אבל יש כאן סתירה פנימית שהרי אי-אפשר לעשות חסד ואמת בבת אחת, אי אפשר לעשות צדק ושלום בבת אחת. ובאמת המדרש מראה את ההתלבטות הזאת. נאמר בו כך: "חסד אמר, יברא האדם כי הוא עושה חסדים, אמת אמר אל ייברא מפני שהוא כולו כזבים (שקרים), צדק אמר יברא מפני שהוא שהוא עושה צדקות, ושלום אמר אל ייברא מפני שהוא עושה קטטות".

המדרש מספר שהמלאכים התחילו להתווכח ועד שהם התעוררו לשים לב - האדם כבר נברא. שאלו מה זה?! אמר הקב"ה כבר נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. כלומר, הוא כבר נעשה ואתם לא צריכים להתערב יותר. המלאכים לא אהבו את זה והתחילו לריב, ובמיוחד המלאך אמת. תפס הקב"ה את אמת והשליך אותו ארצה, שנאמר: "ותשלך אמת ארצה". שאלו המלאכים מה זה צריך להיות, מה אתה עושה עם החותם שלך? בלי אמת אין קריטריון לערכים. תעלה אמת מן הארץ שנאמר: "אמת מארץ תצמח".

הכוונה היא שהערכים העליונים הניחו שבריאת האדם היא בלתי אפשרית. אי-אפשר לעשות חסד ואמת בבת אחת, צדק ושלום בבת אחת. מה שכן אפשרי זה ,שזה יעשה במהלך הזמן. ואת הערכים המוחלטים - לא מכירים. בזמן אפשר לעשות סינתזה דיאלקטית כלומר ,תהיה תקופה בה ישלוט השלום, תקופה שבה ישלוט הדין, תקופה שבה ישלוט החסד, עד שבסוף, עם ההיסטוריה האנושית "אמת מארץ תצמח". הביטוי לצמוח מניח את האפשרות של הזמן.

הדבר הזה מסביר לנו מדוע המוסר של היהדות בנוי בניגוד לשאר המשנות המוסריות על אחדות הערכים. בעוד למשל, שמצאנו שהנצרות שסוברת שהחסד צריך לשלוט בעולם, מצאנו שהאסלאם סובר שמידת הדין צריכה לשלוט בעולם. מצאנו שיטה בודהיסטית או מיסטיקות מזרחיות שמדברות על רוחניות קיצונית בתור הצלחת האדם, אנחנו רואים שביהדות מתוך כלל הערכים הולכת ומתברר המגמה האלוהית והמוסר האידיאלי.

אם כן מה זה ה"נו" ש"בצלמנו"? בשם כל הערכים כולם נברא האדם. יש כאן אופטימיות גדולה, דרך האמונה שביכולתו של האדם דרך האומה הישראלית להגיע למוסר המושלם הכולל בתוכו את כל הערכים כולם.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)