הבדל בפסיקה ובעיה של לא תתגודדו

ט' באב תשס"ו

שאלה :

המנהג שלי הוא לא לשים בשחרית בתשעה באב תפילין ויש מקום שהתפללתי בו ושאלתי רב אם להניח כמו שרב העיר אומר או לא לשים תפילין והוא אמר לי לא לשים. עכשיו שאלתי מדוע אין בעיה של לא תתגודדו?


תשובה:

לא תתגודדו נאמר באותו מקום ממש, כגון בית הכנסת או השכונה, ובזה ההלכה כרב של היחידה היותר קטנה ולא כרב העיר, מלבד עניינים הנוגעים לעיר כמכלול.