גהינום

י"ג בתמוז תשס"ו

שאלה:

צפיתי בשיעור מהארכיון של הרב על ספר בראשית. הרב אמר בשיעור כי הגיהנום הוא בעצם איבוד הזמן של לימוד התורה (כך הבנתי). אם כך מהו הגיהנום בשביל נשים?


תשובה:

אי ההתאמה בין המצופה ממני למה שאני בפועל.

שאלה:

איך אני יודעת מה מצופה ממני?


תשובה:

כל אדם במעמקי הכרתו יודע שיש נקודה ייחודית לו .המהווה את שליחותו בעולם הזה, וכל מעשיו אינם אלא סיוע לאותה שליחות