האגדה על פגישת שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון

כ"ד באדר ב' תשע"ד

שאלה:

אחד מבית מדרשנו טען אגב האגדה על אלכסנדר מוקדון ושמעון הצדיק, שמבחינה היסטורית יש הבדל של 200 שנה בין אלכסנדר לבין שמעון הצדיק ולא יתכן שנפגשו. האם מבחינה היסטורית זה נכון? כמובן שאין זה מפריע לי אם האגדתא אינה נכונה מבחינת העובדות. שאלתי היא בתחום ההיסטוריה ולא בתחום התורה.


תשובה:

היו מספר כהנים גדולים בשם שמעון, ועל הראשון שבהם נאמר שהיה משיירי כנסת הגדולה, והיא החלה בימי עזרא, כך שהסיפור סביר מבחינה היסטורית.