אהבה לעומת תאווה

כ"ד באדר ב' תשע"ד

שאלה:

האם המשפט הבא הוא נכון או לא או מה דעתך עליו? "אהבה זה תוצאה של שלמות, תאווה זה תוצאה של חסרון".

אם כן, איך יכול להיות קיום של תאווה בין שני רעים אוהבים?


תשובה:

באהבה משתמשים בתאווה של עצמו למען הזולת, ובתאווה משתמשים באהבה של הזולת למען עצמו. זה ההפרש בין לקבל על מנת לתת לבין לתת על מנת לקבל.