הרב אורי שרקי

פסח - גלות, גאולה והמשמעות האוניברסלית של החג


אדר ב' תשע"ד


הקלטת וידאו