ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ניסן תשע"ד. 20 דקות. לצפות בשיעור.