ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. שיעורים נפרדים, תשע"ד:
שיעור א' - המשמעות האוניברסלית של יום העצמאות, 4 דקות.
שיעור ב' - תנ"ך, היסטוריה והעולם המערבי-הנוצרי, 5 דקות.
שיעור ג' - מלכות ה' והקמת מדינת ישראל, 3 דקות.