ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, תשע"ד. לצפות בשיעורים:

שיעור א', 4 דקות.

שיעור ב', 5 דקות.