הרב אורי שרקי

אמור - הראי"ה קוק על האיסור לכהן להטמא למת


אייר תשע"דלהוריד את השיעור להאזנה (MP3, 7MB).הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)