הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על הסבלנות והקנאות בעולם הדעות, מתוך ספר אורות


תמוז תשע"ד


הקלטת וידאו